SSCC Keräily

 
 

SSCC Keräily on EDI tilausten käsittelyä, keräämistä ja laskutusta varten tehty ohjelmisto varastoille. SSCC Keräily ohjelmistoa käytetään tabletilla ja langottomalla viivakoodin lukijalla. Se on kuitenkin sovitettavissa myös moneen muuhun käyttöön. Ohjelmisto mahdollistaa tehokkaan varastotoiminnan, sekä tietojen käsittelyn oman ERP ohjelmiston kanssa. SSCC Keräily on erittäin helppokäyttöinen ohjelmisto, joka sovitetaan toimimaan yhteen asiakkaan omien lavatarrojen kanssa. Näin saadaan varasto- ja logistiikkatyöntekijöille helppo ja yksinkertainen käytettävyys.

Ohjelmisto on toiminnassa tällä hetkellä Visma Nova ohjelmiston kyljessä, mutta on sovitetavissa myös muihin ERP järjestelmiin.

Integraatiot ERP järjestelmän kanssa on toteutettu yhteistyössä Nuotrean kanssa heidän SSCC-toimitusohjelmistolla

SSCC-toimitusohjelma:
http://www.nuotrea.com/ohjelmistot